Showing posts with label organic. Show all posts
Showing posts with label organic. Show all posts

Saturday, October 17, 2015

JFARM Lactobacillus Probiotic and Organic Fertilizer

Proven effective in restoring the soil fertility and productivity by putting more earthworms and micro-organisms in the soil, beneficial for growing and fruit producing crops.
Faster decomposition of dry leaves, weeds, and branches. Essential element in organic farming,  reducing and eliminating the number of Genetically Modified Organisms (GMO).


Gumagastos ba kayo para patayin ang fungi at mapanirang bacteria?
Mabagal ba lumaki at hindi maganda ang inyong mga halaman?
Mabaho ba sa inyong paligid?
Lagi ba kayong gumagastos sa deodorizer?

Friday, October 31, 2014

How to Make and Prepare Organic Fertilizer
TEA MANURE 1

Materyales
 Binulok na dumi ng baka, kabayo
o kalabaw – kalahating sako
Plastic na drum – 200 litro ang
laman
Tubig
Pabigat
 

Paraan ng Paggawa: